Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Gezond bewegen
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Jongerencultuur
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Freesport
 • Actieve leefstijl

Sporten op de grens: studies over leefstijlsporten

Lucassen, J., & Wisse, E. (2011). Sporten op de grens: studies over leefstijlsporten. Nieuwegein/Utrecht: Arko Sports Media/Mulier Instituut.
ISBN

9789054721758

Dit boek is interessant voor sportdeskundigen, curriculumontwikkelaars en docenten bewegingsonderwijs. Het boek behandelt een aantal nieuwe sporten zoals extreme sports, trendsporten en ultimate sports die in de laatste jaren het Nederlandse sportlandschap hebben verrijkt. Sommige van deze nieuwe sporten zijn blijvertjes en ontwikkelen zichtot een volwaardig lid van de sportfamilie. De leefstijlsporten die in dit boek aan de orde komen, passen in dit plaatje. Het zijn activiteiten die zich figuurlijk bevinden op de grens van verschillende domeinen als sport, kunst, filosofie en vrijetijdsindustrie. Ook de beoefenaars zijn vaak grensverkennend en grensverleggend bezig. Het boek opent met een algemeen beschrijvingskader voor deze nieuwe sporten, gevolgd door afzonderlijke studies met de ontwikkeling van en de sociale orde in de leefstijlsporten golfsurfen, kitesurfen, parkour, snowboarden, windsurfen en capoeira. De studies hebben elk hun eigen thema, maar vertrekken vanuit de centrale vraag hoe processen van sportificatie en commercialisering binnen leefstijlsporten verlopen en hoe deze van invloed zijn op de beleving en betrokkenheid van participanten. Sporten op de grens: studies over leefstijlsporten bevat een boeiende mix van verhalen van beoefenaars en wetenschappelijke analyses en geeft een beeld van de actuele praktijk binnen verschillende leefstijlsporten. Het is daardoor prima bruikbaar voor verschillende doeleinden zoals onderzoek, onderwijs en beleid.