Sector
  • Vo
Vakinhoud
  • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
  • Buitenschools leren
  • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Sport en onderwijs verbonden: kwalitatief verdiepend onderzoek naar succesfactoren in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen

28-7-2017
Werff, H. van der, Wisse, E., & Stuij, M. (2012). Sport en onderwijs verbonden: kwalitatief verdiepend onderzoek naar succesfactoren in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen. Utrecht: Mulier Instituut.
ISBN

9789054721871

Dit onderzoeksrapport is bedoeld voor beleidsmakers, schoolleiders, curriculumontwikkelaars en directieleden van sportverenigingen. Het is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF en geeft aan in welke mate de vraag naar en het aanbod van sportactiviteiten verzorgd door sportverenigingen voor het onderwijs bij elkaar aansluiten. Het blijkt dat de scholieren over het algemeen erg tevreden zijn met het door de sportverenigingen verzorgde aanbod. Zij noemen als sterke punten ten opzichte van de reguliere lessen bewegingsonderwijs de diversiteit en de authenticiteit van de sportbeleving ('echte trainers', waaronder 'helden'; de sportaccommodatie; het sportmateriaal). Niet van sport houden wordt zelden genoemd als reden om niet mee te doen. Dit onderzoek is enerzijds bedoeld om advies te geven bij knelpunten in reeds bestaande samenwerkingsverbanden, maar anderzijds ook om toekomstig geïnteresseerden (o.a. sportverenigingen) te informeren. Het helpt partijen die willen aansluiten bij het initiatief een beeld te krijgen van wat wel en wat niet werkt in de praktijk, zodat zij een vliegende start kunnen maken bij het opzetten en realiseren van sportaanbod.