Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Buitenschools leren
 • Beleid
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Sport & onderwijs: een winnende combinatie!: samen werken om meer jongeren aan het sporten te krijgen?

NOC*NSF. (2012). Sport & onderwijs: een winnende combinatie!: samen werken om meer jongeren aan het sporten te krijgen? Arnhem: NOC*NSF.
ISBN

9789054721932

Deze publicatie is interessant voor beleidsmakers, directieleden van sportverenigingen, schoolleiders en docenten en vaksecties bewegingsonderwijs. In deze publicatie is beschreven op welke wijze negentien sportbonden en NOC*NSF zich in de afgelopen jaren hebben ingezet om sportverenigingen meer te laten samenwerken met scholen met als doel jongeren aan het sporten te krijgen en te houden.