Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Beleid
Vakspecifiek thema
 • Actieve leefstijl

Second world-wide survey of school physical education: final report

Hardman, K., & Marshall, J. (2009). Second world-wide survey of school physical education: final report. Berlijn: ICSSPE.
ISBN

9783981117929

Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, docenten en vaksecties bewegingsonderwijs, schoolleiders en lerarenopleiders. Het betreft de resultaten van het tweede wereldwijde onderzoek naar bewegingsonderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende gebieden zijn die nog altijd extra aandacht behoeven: kloven tussen beleid en praktijk; de kwaliteit en relevantie van het curriculum van bewegingsonderwijs; onvoldoende tijdsallocatie binnen het curriculum; onvoldoende gekwalificeerde en slecht getrainde leraren, en meer. Ondanks enkele verbeteringen op het gebied van insluitingsbeleid en –praktijk bestaan er nog altijd obstakels voor de voorziening- en toegangsmogelijkheden. Over het algemeen is het scenario er een van 'verschillende signalen', van positieve initiatieven en stabilisatie in sommige landen tot weinig verandering of zelfs teruggang in andere landen en regio's. Dit onderzoek legt de nadruk op het cruciale belang van voortdurende en systematische controle.