Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Schooltennis

Beliƫn, R. (2011). Schooltennis. Amersfoort: KNLTB.
Dit lespakket is bestemd voor vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, leerkrachten in het basisonderwijs en de tennistrainer van de vereniging. De lessen zijn voor leerlingen in groep 3/4 en groep 5/6. De uitbreiding bij de laatste groep is ook geschikt voor kinderen in groep 7/8. De tennislessen zijn gemaakt voor vier verschillende situaties: onder schooltijd, na schooltijd, bij de tennisvereniging en bij de buitenschoolse opvang. Alle lessen zijn volledig uitgewerkt en worden verduidelijkt met foto's. Zelfs een leerkracht zonder tenniservaring kan de lessen verzorgen. Door de aandacht vanuit de overheid voor beweegarmoede van kinderen, de ontwikkelingen op het gebied van de verlengde schooldag en de buitenschoolse opvang is er via NOC*NSF geld vrijgekomen voor het project Sportaanbod Onderwijs. Verschillende sportbonden, waaronder de KNLTB, ontwikkelden nieuwe middelen voor een passend sportaanbod. Het resultaat is een map met uitgewerkte tennislessen voor basisschoolleerlingen. Deze map is in 2011 gemaakt en aangepast aan de huidige inzichten met betrekking tot lesgeven op basisscholen en aan de visie van de KNLTB op het gebied van lesgeven aan jonge kinderen (Tenniskids).