Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Actieve leefstijl
 • Bewegen als middel
 • Naschoolse sport

School, bewegen en sport: onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen

30-10-2017
Stuij, M., Wisse, E., Mossel, G. van, Lucassen, J., & Dool, R. van den. (2011). School, bewegen en sport: onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen. Nieuwegein/ 's-Hertogenbosch: Arko Sports Media/ W.J.H. Mulier Instituut. Verkregen van https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=1702&m=1422882922&action=file.download
ISBN

9789054721604

Deze publicatie is bestemd voor schoolleiders, docenten en vaksecties bewegingsonderwijs. Op basis van een groot landelijk onderzoek onder ruim 7.000 leerlingen van 187 scholen uit het basis - en voortgezet onderwijs, brengen onderzoekers van het Mulier Instituut het sport- en beweeggedrag van kinderen uitgebreid in kaart en schetsen zij hoe dit samenhangt met de schoolomgeving. De resultaten maken duidelijk dat de school inderdaad een rol vervult in het enthousiasmeren van de jeugd om in beweging te komen. Leerlingen van basisscholen met een actief beweegbeleid bewegen meer dan andere leerlingen. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor een beperkte groep. Schoolsport en gerichte pauzeactiviteiten stimuleren het beweeggedrag van leerlingen.
Contactpersoon