Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Zorg en Welzijn
Vakinhoud
 • Gezond bewegen
 • Gezondheid, bescherming en veiligheid
 • Verzorging
Leerplankundig thema
 • Leerlingenmateriaal
 • Lespakket
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Actieve leefstijl

Realfit handboek

Huis voor de Sport Limburg. (2005). Realfit handboek. Sittard: Huis voor de Sport Limburg.
Vanwege de multidisciplinaire aanpak is dit handboek van belang voor iedereen die vanuit zijn professie te maken heeft met de gezondheidsverbetering van en sportstimulering voor jongeren met overgewicht. Het handboek bevat informatie die zowel op beleids- als uitvoerend niveau nodig is om de implementatie van het programma op een uniforme en een kwalitatief goede manier plaats te laten vinden. De voorbereiding, organisatie, realisatie en evaluatie van de cursus staan beschreven, evenals de inhoud van de lessen.