Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leraarmateriaal
 • Onderzoeken
 • Praktische vaardigheden
 • PTA
 • Toetsing en examens
 • Vakwerkplan
 • Kwaliteitsborging schoolexamens

Reader Bewegen, Sport en Maatschappij. Het volledige programma BSM op Twickelcollege Hengelo

16-7-2015
Swinkels, E. (2009). Reader Bewegen, Sport en Maatschappij. Het volledige programma BSM op Twickelcollege Hengelo. Enschede: SLO.
Deze reader is bestemd als inspiratie voor docenten die Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) op hun school geven of bezig zijn het vak te ontwikkelen voor hun leerlingen. Deze reader kan gezien worden als een weerslag van tien jaar ontwikkelen van en voor BSM. Deze reader BSM geeft een complete uitwerking van alle opdrachten die je bij het examenvak BSM kunt verwachten. Van al deze opdrachten (theorie, praktische opdrachten en handelingsdelen) zijn studiewijzers geschreven zodat het duidelijk is wat er van de docenten en de leerlingen wordt verwacht, wat er geleerd gaat worden en hoe de leerling wordt beoordeeld.