Sector
Basisonderwijs
Vakgebied
Bewegingsonderwijs en sport
Vakinhoud
Leerplankundig thema
Landelijk beleid
Vakspecifiek thema

Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs: domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek

2016-09-19T09:07:24Z

Berkel, M. van (2015) ​Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs: domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek. Enschede, SLO.

Om te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs.
Contactpersoon