Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Leraarmateriaal
 • Professionalisering

Praxis Bewegingsopvoeding

K.U. Leuven. (1984-2013). Praxis Bewegingsopvoeding (nummer 1-30). Leuven: Uitgeverij Acco.
Deze reeks is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding. Zij heeft tot doel leraren LO te informeren over recente vernieuwingen in het didactisch denken over het vak LO en gelijktijdig deze theorie├źn toepassen in concrete bewegingsgebieden. Er wordt steeds het midden gehouden tussen een wetenschappelijke en onderwijskundige verantwoording van een centraal gekozen thema. Elk nummer sluit aan op de nascholing van de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven. In het laatste deel van de reeks wordt het vakconcept lichamelijke opvoeding centraal gezet. Vanuit de centraal vastgelegde eindtermen wordt de inhoud van het vak geconcretiseerd aan de hand van de bewegings- en persoonsdoelen. De competentiegerichte aanpak met integratie van kennis, kunnen en dynamisch-affectieve factoren maakt dat er in dit vak geleerd wordt. De persoonsdoelen rond sociale vaardigheden en zelfbeeld illustreren het vakoverschrijdend karakter van LO. Dit alles wordt vertaald in praktisch uitgewerkte periode- en lesplannen voor een waaier aan bewegingsgebieden.