Sector
 • Vo
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Curriculumtheorie
 • Professionalisering
 • Toetsing
 • Vakdidactiek
 • Leraren
Vakspecifiek thema
 • Motorisch leren
 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Toetsen en volgen

Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school

Stegeman, H., Brouwer, B., & Mooij, C. (Red.). (2011). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
ISBN

9789031387014

Dit boek is bestemd voor studenten en pas-afgestudeerden van pabo’s en lerarenopleidingen voor lichamelijke opvoeding. Het behandelt een aantal basisthema's betreffende uitgangspunten en algemene doelstellingen van bewegingsonderwijs, de context van het onderwijs, en aandachtspunten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs. Voor deze herziene uitgave zijn auteurs aangetrokken uit de wereld van de wetenschap, de onderwijsverzorging, de vakorganisatie en de lerarenopleidingen.