Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Naschoolse sport

Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen op school

30-10-2017
Stegeman, H. (Red.). (2007). Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen op school. Nieuwegein: Arko Sports Media.
ISBN

9789054720386

Dit onderzoeksverslag is interessant voor beleidsmakers, docenten lichamelijke opvoeding, schoolleiders en vaksecties bewegingsonderwijs. Het doet verslag van het onderzoeksproject 'Kwaliteit van lichamelijke opvoeding', dat in de periode 2002-2006 werd uitgevoerd. Het vak lichamelijke opvoeding staat er in Nederland goed voor. Het maakt vast onderdeel uit van het curriculum van de meeste onderwijstypen, en het kan op vmbo, havo en vwo als keuze-examenvak worden gekozen. Op termijn zullen ook de lessen in het basisonderwijs door specifiek opgeleide leerkrachten worden verzorgd, er is een groeiend aantal sportactieve scholen en er wordt in toenemende mate samengewerkt met buitenschoolse sportaanbieders. Niettemin is het zaak flink te investeren in de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Enerzijds omdat de overheid kwaliteitseisen oplegt en de scholen zelf verantwoordelijkheid geeft bij het realiseren van hun taakstelling anderzijds omdat het kwaliteitsbewustzijn in de maatschappij (terecht) toeneemt. Het bewegingsonderwijs in Nederland staat er niet slecht voor, maar toch is er werk aan de winkel.