Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Buitenschools leren
 • Jongerencultuur
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Naschoolse sport

Meedoen met meedoen. Een selectie van de meest succesvolle en bruikbare praktijkvoorbeelden uit het programma Meedoen alle Jeugd door Sport

KNVB, & NOC*NSF. (2011). Meedoen met meedoen. Een selectie van de meest succesvolle en bruikbare praktijkvoorbeelden uit het programma Meedoen alle Jeugd door Sport. Zeist/Arnhem: KNVB / NOC*NSF. Geraadpleegd op 20 augustus 2013,  http://www.meedoenallejeugddoorsport.nl/downloadpool/meedoen-met-meedoen-220611.pdf
Dit verslag is interessant voor beleidsmakers, jeugdbegeleiders en directieleden van sportverenigingen. Het boekwerk geeft een selectie van de meest succesvolle en bruikbare praktijkvoorbeelden van het programma 'Meedoen alle Jeugd door Sport'. Dit programma heeft in de periode 2006-2010 ertoe geleid dat ruim 27.000 jongeren zich voor de georganiseerde sport aangemeld hebben. Het doel van het programma was om de jeugd uit achterstandswijken aan het sporten te krijgen en te houden. Naast ledenwinst heeft het programma ook tot andere resultaten geleid. Zo zijn de deelnemende verenigingen over het algemeen intern versterkt en hebben ze hun oriƫntatie uitgebreid tot buiten de grenzen van het sportpark of de muren van de sportzaal.