Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Beleid
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Manifestaties van de vrijheid des geestes: een liberale kijk op cultuur en sport

Hilvoorde, I. van, Ockers, F., Rommes, C., Schie, P. van, Smithuijsen, C., & Velde, M. van de. (2012). Manifestaties van de vrijheid des geestes : een liberale kijk op cultuur en sport. Den Haag: Prof. mr. B.M. Teldersstichting.
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers en onderwijsdeskundigen. Het is een verkenning naar de grondslagen van een liberaal cultuur- en sportbeleid. De publicatie biedt een kritische bespreking van veelgehoorde legitimatiegronden voor overheidsbemoeienis met twee in essentie maatschappelijke activiteiten. Daarnaast wordt vanuit liberale invalshoek gekeken naar onder meer erfgoed, de kunsten, doneren aan cultuur, sportieve ambities, leefstijlbeleid en bewegingsonderwijs, gevolgd door aanbevelingen voor de politieke praktijk.