Sector
 • Havo
 • Po
 • Vmbo
 • Vwo
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Leerlijn

Leerplan in beeld

SLO. (2010). Leerplan in beeld. Enschede: SLO.
Dit leerplan is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met bewegingsonderwijs, en vooral voor docenten in de onderbouw vmbo/havo/vwo. Zij vinden hier een overzicht van de doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot en met de bovenbouw van het middelbaar onderwijs, inclusief het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij. Er wordt een basis gelegd voor een breed scala aan sport- en bewegingsactiviteiten, met uitdrukkelijke aandacht voor individuele verschillen, zelfstandig regelen van bewegen en sport, verantwoord en beargumenteerd leren kiezen uit de vele vormen van beweging en sport en het ervaren van de gezondheidswaarde ervan. Leerplan in beeld onderscheidt vier perspectieven of ‘sleutels’ voor kwaliteit: bewegen verbeteren, bewegen regelen, gezond bewegen en bewegen beleven.