Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
  • Bewegen beleven
  • Bewegen regelen
  • Bewegen verbeteren
  • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
  • Eindtermen
Vakspecifiek thema
  • Toetsen en volgen

LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten

17-8-2015
Massink, M., Mossel, G. van, Swinkels, E. & Mossel, G. van, & Witsiers, D. (2013). LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding, vakdocenten bewegingsonderwijs en curriculumontwikkelaars. Ze bevat de uitwerkingen van 28 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten als ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl. Deze bundel is in de afgelopen twee jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 46 scholen van de vier regionale LO2-netwerken. Een aantal toetsvoorbeelden is aangereikt vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Andere zijn ontwikkeld door de ontwikkelgroep van vier netwerkcoördinatoren en vervolgens getoetst op bruikbaarheid.