Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Buitenschools leren
 • Eindtermen
 • Omgaan met verschillen
 • Talentontwikkeling
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

LO Excellent in bovenbouw vo (artikelenreeks)

16-7-2015
SLO et al. (2012, 2013). LO Excellent in bovenbouw vo (artikelenreeks). 
Deze publicaties zijn interessant voor docenten lichamelijke opvoeding, schoolleiders, vaksecties en curriculumontwikkelaars. Onder auspiciƫn van SLO zijn vanuit het netwerk LO Excellent diverse artikelen verschenen in het vakblad Lichamelijke Opvoeding. In de artikelen beschrijven de verschillende netwerkscholen hoe zij LO Excellent op hun school hebben aangepakt, verdeeld over drie thema's: Jouw talent, LO Extra en LO Exclusief.