Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Kwaliteit in het bewegingsonderwijs (VO)

13-7-2015
Leraar24. (2011). Kwaliteit in het bewegingsonderwijs (VO). Zoetermeer: Leraar24. Geraadpleegd op 13 augustus 2012, van http://www.leraar24.nl/dossier/2663/kwaliteit-in-het-bewegingsonderwijs-vo
Dit dossier is bestemd voor docenten lichamelijk onderwijs en (vak)leerkrachten in het primair onderwijs. Het legt stapsgewijs uit hoe hoe de kwaliteit van het bewegingsonderwijs gewaarborgd kan worden door middel van vier pijlers die belangrijk zijn bij het geven van gezond onderwijs. Deze pijlers zijn: bewegen verbeteren, bewegen regelen, bewegen beleven en gezond bewegen. Op deze webpagina is naast een verwijzing naar het basisdocument ook een serie filmpjes te vinden die focussen op de verschillende pijlers.