Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Vakwerkplan
 • Doorlopende leerlijnen
 • Planningsinstrument
 • Curriculum
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Planning in bewegingsonderwijs

Kompas+, een digitaal planningstool voor het vak LO in het voortgezet onderwijs

SLO. (2013). Kompas+, een digitaal planningstool voor het vak LO in het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO. Geraadpleegd op 13 augustus 2013, van http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/onderbouw/instrumenten/kompasbord/
Deze planningstool is ontworpen voor docenten lichamelijke opvoeding om doorlopende leerlijnen in te plannen in het programma bewegingsonderwijs en schoolsport. Op deze wijze realiseren vaksecties doorlopende leerlijnen en dragen er zorg voor dat alle activiteiten aan bod komen. De tool bestaat uit twee Excel-documenten: een kompasbord en een database met kern- en verwante activiteiten met rechtstreekse links naar filmpjes op www.basisdocumentinbeeld.slo.nl.