Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Bewegen en sport
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Kerndoelen

Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs

13-7-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2010). Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit document is relevant voor curriculum- en materiaalontwikkelaars, schoolleiders, docenten lichamelijke opvoeding en vaksecties bewegingsonderwijs. Het bevat de 58 kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw vo. De kerndoelen zijn onderverdeeld in de volgende secties: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij en kunst en cultuur. De kerndoelen voor bewegen en sport zijn te vinden op pagina 6-7.