Sector
  • Cluster 1
  • Cluster 2
  • Cluster 3
  • Cluster 4
  • So
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Kerndoelen

Kerndoelen Speciaal Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2010). Kerndoelen Speciaal Onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, curriculum- en materiaalontwikkelaars, schoolleiders, leerkrachten, vakdocenten bewegingsonderwijs en lerarenopleiders. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving zijn vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De leergebied-specifieke kerndoelen zijn ingedeeld in Nederlandse taal; Engels; Friese taal; rekenen/wiskunde; oriƫntatie op jezelf en de wereld; kunstzinnige oriƫntatie en bewegingsonderwijs. De kerndoelen voor het bewegingsonderwijs zijn te vinden op pagina's 42-45.