Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Kerndoelen

Kerndoelen Primair Onderwijs

13-7-2015
Greven, J., & Letschert, J. (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, curriculum- en materiaalontwikkelaars, schoolleiders, leerkrachten, vakdocenten bewegingsonderwijs en lerarenopleiders. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving zijn vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De publicatie bevat de volgende onderdelen: Nederlands; Engels, Friese taal; rekenen/wiskunde; oriƫntatie op jezelf en de wereld; bewegingsonderwijs; handelingssuggesties kerndoelenkaart. De kerndoelen voor het bewegingsonderwijs zijn te vinden op de pagina's 65-69.