Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Buitenschools leren
  • Docentenhandleiding
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Kennismaken met volleybal

Nijland, W. (2007). Kennismaken met volleybal. Nieuwegein: Nevobo.
Deze lesmap is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, leerkrachten in het primair onderwijs, begeleiders van naschoolse opvang, studenten van sportopleidingen en begeleiders van klimcentra. De map bevat leskaarten voor de gymlessen, na schooltijd op woensdagmiddag of bij de naschoolse opvang en voor de eerste trainingen bij een volleybalvereniging. De lesactiviteiten staan ook op dvd. De map is tot stand gekomen in een samenwerking tussen SLO en NeVoBo.