Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Buitenschools leren
  • Docentenhandleiding
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Kennismaken met korfbal

Vlietstra, K., & Lof, R. (2003). Kennismaken met korfbal. Utrecht: KNKV.
Deze lesmap is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, leerkrachten in het primair onderwijs (groepen 5 en 7), begeleiders van naschoolse opvang, studenten van sportopleidingen en trainers van verenigingen die lessen of clinics geven op scholen. De map bevat lesvoorbeelden voor sportkennismakingslessen. De leskaarten slaan een brug tussen de lessen bewegingsonderwijs in school naar de sportvereniging. Er zijn lessen uitgewerkt voor de binnenschoolse lessen, het naschoolse aanbod (bijv. op woensdagmiddag) en de eerste trainingen bij de sportvereniging. De leskaarten worden uitgewerkt in drie thema’s die elke korfballes terugkomen. De drie thema’s zijn “scoren, samenspelen en korfbalspel”. Bij elk thema wordt zeer overzichtelijk aangegeven hoe de oefening is, wat voor aanwijzingen er gegeven kunnen worden en hoe de oefeningen gevarieerd kunnen worden. De stof kan aangepast worden aan het niveau van de kinderen. De lessen zijn ontwikkeld door de SLO in samenwerking met de KNVK en het NOC*NSF.