Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Kennismaken met hockey

KNHB. (2010). Kennismaken met hockey. Nieuwegein: KNHB.
Deze lesmap is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, leerkrachten in het primair onderwijs, begeleiders van naschoolse opvang, studenten van sportopleidingen en trainers van verenigingen die lessen clinics geven op scholen. De map bevat lesvoorbeelden voor sportkennismakingslessen. De leskaarten slaan een brug tussen de lessen bewegingsonderwijs in school naar de sportvereniging. Er zijn lessen uitgewerkt voor de binnenschoolse lessen, het naschoolse aanbod (bijv. op woensdagmiddag) en de eerste trainingen bij de sportvereniging. Er zijn drie verschillende lespakketten: Funkey, voor 4 t/m 8 jarigen; kennismaken met hockey voor 8 t/m 12 jarigen en kennismaken met hockey in het VO voor 12 t/m 16 jarigen. De lessen zijn ontwikkeld door de SLO in samenwerking met de KNHB.