Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Docentenhandleiding
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Verdiepen
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs

KNHB. (2011). Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs. Nieuwegein: KNHB.
Deze lesmap is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, begeleiders van naschoolse opvang, studenten van sportopleidingen en trainers van verenigingen die lessen clinics geven op scholen. Dit lespakket is specifiek bestemd voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met de lessen wordt een brug geslagen tussen de lessen bewegingsonderwijs in school en buiten school en wordt de stap naar de hockeyvereniging makkelijker. Het lessenpakket bestaat uit twee fasen: de eerste fase die bestaat uit drie lessen tijdens de gymlessen op school, en de tweede fase vind plaats buiten schooluren bij de sportvereniging in de buurt.