Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Samenhang
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Kennismaken met basketbal

3-7-2015
Gadella-Kortman, M., Hazelebach, C., & Mooij, C. (2005). Kennismaken met Basketbal. Utrecht: NBB.
Deze lesmap is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, leerkrachten in het primair onderwijs, begeleiders van naschoolse opvang, studenten van sportopleidingen en trainers van verenigingen die lessen clinics geven op scholen. De map bevat lesvoorbeelden voor kinderen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs om hen op een leuke en uitdagende manier kennis te laten maken met de basisprincipes van basketbal. De lessen sluiten aan op activiteiten die in de gewone les bewegingsonderwijs al aan de orde zijn geweest en slaan op die manier een brug tussen het bewegingsonderwijs in school en de trainingen in de basketbalvereniging waar de jeugd zich verder kan ontwikkelen in het basketbal. De lessen zijn primair bedoeld voor sportkennismakingsprojecten, waarbij ook de basketbalvereniging actief betrokken kan worden.