Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Buitenschools leren
  • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Kennismaken met badminton

Rip, P., & Tubergen, M. van. (2007). Kennismaken met badminton. Nieuwegein: Badminton Nederland (voorheen NBB).
Deze lesmap is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, leerkrachten in het primair onderwijs, begeleiders van naschoolse opvang, studenten van sportopleidingen en trainers van verenigingen die lessen clinics geven op scholen. De map bevat lesvoorbeelden voor groepen 3 tot en met 8, duidelijk uitgewerkte lessen met uitbouwmogelijkheden en benodigde materialen voor het introduceren van badminton op school, in de naschoolse opvang en bij vereniging. Met onder andere tikspelen, overspelen, hooghouden en techniektraining. Voorzien van illustraties, tekeningen en foto's. Dit lesmateriaal is ontwikkeld door de SLO in samenwerking met de Nederlandse Badminton Bond. Bij deze lessen zit een cd-rom met lesvoorbeelden.