Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Buitenschools leren
  • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Kennismaken met Ultimate Frisbee

17-8-2015
Luijks, J., Krens, H., & Beute, T. (2008). Kennismaken met Ultimate Frisbee. Zeist: Bondsbureau Nederlandse Frisbee Bond.
​​Deze lesmap is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, leerkrachten in het primair onderwijs, begeleiders van naschoolse opvang, studenten van sportopleidingen en begeleiders van klimcentra. De lessen kunnen worden gebruikt in het basisonderwijs. Zowel in als na schooltijd, bijvoorbeeld in het kader van sportoriëntatie en in de naschoolse opvang. Met de lessen wordt een brug geslagen tussen het bewegingsonderwijs in de school en de sportvereniging. De opbouw van de lesbeschrijvingen is gelijk aan de lesmappen van de andere sportbonden, zodat er voor het onderwijs een herkenbare en overzichtelijke aanpak wordt gepresenteerd. Er zijn drie lessen die gegeven kunnen worden in de les bewegingsonderwijs in de eigen gymzaal, drie lessen voor na schooltijd, bijvoorbeeld in de naschoolse opvang, en drie lessen voor kinderen die voor het eerst bij de sportvereniging komen. In deze lessenserie maken de kinderen kennis met allerlei gooi- en vangvormen met de frisbee. Om vervolgens via spelvormen als ‘Koningsfrisbee’ en ‘Vijfschijf’ te komen tot het spel Ultimate Frisbee. Dit is een partijspel dat gespeeld wordt zonder scheidsrechter. De kinderen leren daarmee zelf probleempjes oplossen, goed samenwerken en het doet een appel op de sportiviteit van alle spelers.