Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport
 • Bewegen als middel
 • Actieve leefstijl

Jaarboek Sport & Strategie - beleid en onderzoek editie 2012/2013

5-10-2017
Breedveld, K. , Jong, M. de, Groot-Nuijten, S. de, & Jonge, K. de. (2103). Jaarboek Sport & Strategie - beleid en onderzoek editie 2012/2013. Nieuwegein: Arko Sports Media.
ISBN

978-90-5472-255-7

​​Dit jaarboek is relevant voor iedereen die zich beroepsmatig met sportbeleid bezighoudt en snel wegwijs wil worden in wat het afgelopen sportjaar aan nieuwe kennis en feiten heeft voortgebracht. In deze publicatie vatten onderzoekers van het Mulier Instituut de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar samen, zijn de meest invloedrijke rapporten geselecteerd en van nuttig commentaar voorzien en zijn er verwijzingen naar de belangrijkste personen en organisaties te vinden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de Olympische Spelen in Londen, agressie in het amateurvoetbal, het topsportbeleid van het NOC*NSF en het onderzoeksprogramma 'Sport' van het NWO.