Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Buitenschools leren
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Actieve leefstijl
 • Naschoolse sport

IRun2BFit

Stichting IRun2BFit. (2013). IRun2BFit. Dieren: Stichting IRun2BFit. Geraadpleegd op 20 augustus 2013, van http://www.irun2bfit.nl/
Dit vakoverstijgende lesprogramma is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding, biologie en mentoren. Het betreft een "leefstijlprogramma" dat jongeren in acht weken laat ervaren hoe het voelt als ze gezond leven en een (nog) betere conditie krijgen. Het concept is goed inpasbaar in het schoolprogramma en curriculum. Docenten kunnen er gelijk mee aan de slag en er is voldoende ruimte om het eigen lesmateriaal te integreren. Het programma start met een sportieve feestelijke aftrap waar leerlingen samenkomen en de eerste trainingmeters afleggen, en werkt toe naar de deelname aan een sfeervol regionaal loopevenement. Op de website is informatie voor leerlingen, docenten en ouders te vinden.