Sector
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
  • Bewegen en sport
  • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
  • Bewegen beleven
  • Bewegen regelen
Leerplankundig thema
  • Docentenhandleiding
  • Exemplarisch lesmateriaal
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Heb jij jezelf in de hand? Een lesvoorbeeld voor bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs.

17-8-2015
Schade, R. (2003). Heb jij jezelf in de hand? Een lesvoorbeeld voor bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs. Enschede: SLO.
ISBN

90 329 2163 0

Dit lesvoorbeeld is bestemd voor docenten werkzaam in het praktijkonderwijs, schoolleiders en leerplanontwikkelaars. In deze lessenserie met als thema omgaan met gevoelens, zijn vijf lessen beschreven. De eerste vier zijn zonder meer lessen voor binnen het bewegingsonderwijs. De bewegingsactiviteiten die we daar beschrijven zijn middel om het doel - sociaal competenter worden - te bereiken. De vijfde les (‘De Hand’) kan goed tijdens de gymles worden gegeven maar is inhoudelijk niet echt een les met veel bewegen en zou dus ook heel goed binnen een ander leergebied passen (bijvoorbeeld tijdens sociale vaardigheidstraining, mentoractiviteiten, of als onderdeel van maatschappelijke en culturele oriëntatie). De inhoud van de lessen is vooral bedoeld als een eerste aanzet om te laten zien hoe de aandacht voor sociale competentie binnen lessen bewegingsonderwijs kan worden vormgegeven en daarnaast als opstap voor verdere ontwikkeling door vakcollega's.