Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Schoolexamen
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakwerkplan

Handreiking schoolexamens LO2 vmbo GL en TL

17-8-2015
Hendriks, J. (eindred), & Mooij, C. (2009). Handreiking schoolexamens LO2 vmbo GL en TL. Enschede: SLO.
In deze handreiking krijgen docenten ideeën aangereikt voor het uitwerken van het schoolexamen LO2 op het vmbo. Voor de exameneenheden zijn, net als voor de andere examenprogramma's voor het vmbo, alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, heeft SLO de voorliggende handreiking gemaakt.