Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Schoolexamen
 • Vakwerkplan
 • Vernieuwing examenprogramma's
Vakspecifiek thema
 • Planning in bewegingsonderwijs

Handreiking schoolexamen lichamelijke opvoeding havo/vwo

Brouwer, B., Houthoff, D., & Mossel, G. van. (2007). Handreiking schoolexamen lichamelijke opvoeding havo/vwo. Enschede: SLO
Deze handreiking is bedoeld om docenten te helpen bij het inrichten van hun schoolexamen op basis van de vernieuwing van de Tweede Fase havo en vwo per 2007. Docenten hebben vanaf dat moment meer vrijheid gekregen om het schoolexamen naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking bevat daarvoor suggesties en adviezen. De handreiking opent met een beschrijving van de positie van het vak in de vernieuwde Tweede Fase, en een weergave van de veranderingen ten opzichte van het vigerende examenprogramma. Daarna wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het vwo-programma, en op de verdeling van de leerstof over het centraal examen en het schoolexamen. (Dit bij de vakken waar het van toepassing is). Vervolgens worden de eindtermen voor het schoolexamen uitgelegd en toegelicht. De mogelijkheden voor toetsing van de eindtermen in het schoolexamen worden geschetst, en suggesties worden gedaan voor weging van de verschillende toetsen. Tenslotte wordt ingegaan op afstemmingsmogelijkheden met andere vakken in de tweede fase, en wordt besproken welke mogelijkheden scholen vanaf 2007 hebben om eigen onderdelen toe te voegen aan de onderdelen die in het schoolexamen wettelijk voorgeschreven zijn.