Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen, sport en maatschappij
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Handreiking

Handreiking schoolexamen bewegen, sport en maatschappij havo/vwo

12-4-2016
Brouwer, B., & Swinkels, E. (2007). Handreiking schoolexamen bewegen, sport en maatschappij havo/vwo. Enschede: SLO.
Deze handreiking (opdrachtgever: OCW) biedt een toelichting op de herziene eindtermen voor BSM en is van belang voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en docenten en vaksecties van het bewegingsonderwijs. De Handreiking BSM is een leidraad voor scholen die willen starten met BSM of scholen die reeds LO2 aanbieden en hun programma willen aanpassen aan de nieuwe eindtermen. De grootste verandering is de uitbreiding van de studielast en voor vwo de regelende rollen. Het oude programma LO2 is verder geheel overgenomen, maar globaler omschreven, zodat scholen zelf meer keuzes kunnen maken in het programma BSM dat ze aanbieden.