Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding 1
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Schoolexamen
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakwerkplan

Handreiking schoolexamen LO1 VMBO

17-8-2015
Hendriks, J. (eindred), Breukelman, H., Brouwer, B., Massink, M., & Mooij, C. (2007). Handreiking schoolexamen LO1 VMBO. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding 1 op het vmbo en voor schoolleiders. LO1 wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor de exameneenheden zijn, net als voor de andere examenprogramma's voor het vmbo, alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, heeft SLO de voorliggende handreiking gemaakt. Die is niet voorschrijvend, maar is bedoeld om docenten te helpen door hen ideeën aan te reiken voor het uitwerken van het schoolexamen LO1.