Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Kerndoelen
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Toetsen en volgen

Gym’s’cool, een digitale tool voor de vaksectie LO

SLO. (2010). Gym’s’cool, een digitale tool voor de vaksectie LO. Enschede: SLO.
Deze webenquête is bedoeld om docenten voor het vak bewegen en sport in de onderbouw vo een beter inzicht te verschaffen in hoe leerlingen de kwaliteit van de lessen ervaren. Hij kan eveneens gebruikt worden door de vaksecties lichamelijke opvoeding om het nieuwe beleid voor het volgende schooljaar te formuleren. Via een schoolrapportage krijgen vaksecties LO inzicht in hoe de leerlingen de lessen bewegingsonderwijs waarderen en hoe hun beweeg- en sportgedrag is in hun vrije tijd. De vaksectie kan de eigen resultaten vergelijken met een benchmark. En de individuele docent kan de mening van de leerlingen over de kwaliteit van de lessen vergelijken met die van de eigen vaksectie. Daarnaast biedt de schoolrapportage zicht op wat de leerlingen vinden van de gerealiseerde kwaliteit ten aanzien van de lessen LO, aan de hand van de vier kwaliteitssleutels uit het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor onderbouw van het VO: bewegen beleven, bewegen verbeteren, bewegen en regelen en gezond bewegen. De gegevens van de leerlingen worden steeds vergeleken met de gegevens van andere scholen uit de benchmark, en waar dat interessante inzichten oplevert, aangevuld met gegevens uit de docentenvragenlijst.