Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Leermiddelen en ICT
 • Examenprogramma
 • Eindtermen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs
 • Planning in bewegingsonderwijs

Good practice LO2

17-8-2015
Mossel, G. van. (2010). Good practice LO2 [DVD]. Enschede: SLO.
Deze dvd en de bijbehorende website zijn bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding 2, beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. SLO heeft een aantal goodpractices LO2 verzameld op dvd en bijhorende website. Het gaat om drie voorbeelden van hoe scholen invulling hebben gegeven aan het examenvak LO2 op het vmbo. Ten eerste, LO2 op Het Erasmus in Almelo: een LO2-programma met o.a. studieloopbaan van sportklas tot vervolgopleiding, bijdrage aan het circusproject, EHBSO, leren lesgeven en LO2-stage. Vervolgens, video feedback op KSE in Etten-Leur: video feedback tijdens LO2-lessen en een vervolgopdracht bewegingsanalyse. Tot slot, boksen op het Adelbert College in Wassenaar: leerlijn trefboksen in 3-vmbo en 4-vmbo.
Contactpersoon