Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Bewegen, sport en maatschappij
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Leerlijn
 • Leermiddelen en ICT
 • Tussendoelen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Freesport
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs
 • Naschoolse sport
 • Planning in bewegingsonderwijs

Freerunning in het voortgezet onderwijs

3-7-2015
Houthoff, D., & Mossel, G. van. (2010). Freerunning in het voortgezet onderwijs. [DVD]. Enschede: SLO.
Deze leerlijn is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Hij is de eerste freesport leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen als voorbeeldmateriaal voor leerlingen worden gebruikt. De dvd geeft drie voorbeelden van een parcours met ieder vijf tricks. Op de dvd staat een methodische opbouw van diverse tricks en een voorbeeld van een ontwerpopdracht voor BSM-leerlingen.