Sector
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
 • Bewegingsonderwijs
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens

Examenprogramma lichamelijke opvoeding havo/vwo

Examenblad.nl. (z.j.). Examenprogramma lichamelijke opvoeding havo/vwo. Geraadpleegd op 7 augustus 2013.
Dit examenprogramma is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding van havo en vwo (incl. gymnasium) klassen. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen in combinatie met praktische bewegingsactiviteiten. Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A tot en met E.