Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens

Examenprogramma lichamelijke opvoeding 2 VMBO TL en GL

Examenblad.nl. Examenprogramma lichamelijke opvoeding 2 VMBO TL en GL. Geraadpleegd op 7 aug 2013.
Dit examenprogramma is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding 2. Het bevat de zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden – dit zijn: werken aan vakoverstijgende thema's; leren uitvoeren; leren leren; leren communiceren; leren reflecteren op het leer- en werkproces en leren reflecteren op de toekomst – een leeswijzer en een gedetailleerde uiteenzetting van de vereiste vaardigheden op het GL/TL niveau.