Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding 1
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens

Examenprogramma lichamelijke opvoeding 1, vmbo

Examenblad.nl. (2009). Examenprogramma lichamelijke opvoeding 1, vmbo. Geraadpleegd op 7 augustus 2013.
Dit examenprogramma is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding 1. Het bevat de zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden – werken aan vakoverstijgende thema's; leren uitvoeren; leren leren; leren communiceren; leren reflecteren op het leer- en werkproces en leren reflecteren op de toekomst – een leeswijzer en een gedetailleerde uiteenzetting van de vereiste vaardigheden op de BB, KB en GL/TL niveaus.