Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Bewegen en sport
  • Bewegingsonderwijs
  • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
  • Hoogbegaafdheid
  • Talentontwikkeling

Evaluatie topsport talentscholen

Heijden, A. von, Elling, A., Hakkers, S., Reijgersberg, N., Rens, F. van, & Wisse, E. (2012). Evaluatie topsport talentscholen. Nieuwegein: Arko Sports Media.
ISBN

9789054722175

Deze publicatie evalueert het functioneren van Topsport Talentscholen (voorheen LOOT-scholen) en is bestemd voor beleidsmakers, schoolleiders, en vakdocenten bewegingsonderwijs. Op dit moment bestaan in Nederland 29 Topsport Talentscholen met ruim 3.500 LOOT-leerlingen. Ongeveer twee op de vijf topsporttalenten kiezen voor een Topsport Talentschool, anderen kiezen voor een reguliere school. Het onderzoek richt zich primair op de vraag of topsporttalenten op Topsport Talentscholen het beter doen in de combinatie sport en onderwijs dan topsporttalenten op andere schooltypen. Daarnaast is de vraag in hoeverre Topsport Talentscholen de schoolprestaties en het beweeggedrag van 'reguliere' leerlingen (zonder een officiële status van NOS*NSF) beïnvloeden. Uit dit onderzoek is gebleken dat het met name de topsporters met hogere trainingseisen zijn die onderwijs volgen op een Topsport Talentschool. Ondanks die hogere trainingseisen zijn zij meer tevreden over het combineren van onderwijs en hun sport en is er niet meer uitval in de sport vergeleken met de topsporttalenten die onderwijs op een ander type school hebben gevolgd. Twee derde van de topsporttalenten op een Topsport Talentschool heeft aangegeven voor dat type school te hebben gekozen omdat school en sport anders niet te combineren waren. Dit onderstreept de noodzaak van het bestaan van Topsport Talentscholen voor een bepaald type topsporter.