Sector
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Vakinhoud
  • Bewegen beleven
  • Bewegen regelen
Leerplankundig thema
  • Docentenhandleiding
  • Exemplarisch lesmateriaal
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Eerlijk spelen

17-8-2015
Schade, R. (2003). Eerlijk spelen. Enschede: SLO.
ISBN

90 329 2150 9

Dit lesvoorbeeld is ontwikkeld in het kader van de SLO-publicatie 'Bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs' en is bestemd voor docenten bewegingsonderwijs, beleidsmakers en schoolleiders. Dit lesvoorbeeld is uitgewerkt op basis van het inhoudsvoorstel vastgelegd in de voorgaande publicatie, en is een voorbeeld van hoe verschillende invalshoeken concreet kunnen worden vormgegeven binnen het praktijkonderwijs. Dit lesvoorbeeld bevat een serie lessen voor bewegingsonderwijs rondom het thema 'Eerlijk spelen'. Eerlijk spelen is een belangrijk aandachtspunt binnen het bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs. Eerlijk spelen heeft nadrukkelijk raakvlakken met het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen. Eerlijk spelen speelt niet alleen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Denk bijvoorbeeld ook aan het belang van eerlijkheid in woon-, werk-, en vrijetijdssituaties. De intentie van deze publicatie is om een eerste bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs, aangepast aan de specifieke behoeften van deze doelgroep.