Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Bewegen, sport en maatschappij
Vakinhoud
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Toetsen en volgen

Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo

10-7-2015
Mossel, G. van. (2014). Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo. Enschede: SLO.
In dit rapport staan de deelnameniveaus van elf kernactiviteiten in de onderbouw van drie scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) beschreven. Van de onderzochte leerlingen (n = 148) neemt 9% deel op zorg, 45% op basis, 33% op vervolg en 12% gevorderd niveau. Dit komt overeen met de beoogde normverdeling van het basisdocument: 10%, 40%, 30%, 20%. Als de uitkomsten echter worden onderscheiden in meisjes en jongens, valt op dat de meisjes, vooral in de derde klas en bij spel, het slechter doen dan jongens.
Vooral de verschillen tussen jongens en meisjes en tussen de oriƫntatie- en uitbouwperiode werpen een aantal discussievragen op voor de vakwereld.