Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Doelen
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Actieve leefstijl
 • Naschoolse sport

De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport op school: een spiegel voor de vakwereld

Bax, H. (2010). De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport op school: een spiegel voor de vakwereld. Zeist: Jan Luiting Fonds.
ISBN

9789072335524

Deze publicatie is bestemd voor vakdocenten bewegingsonderwijs, lerarenopleiders, beleidsmakers en schoolleiders. De studie levert informatie van de landelijke overheid, maatschappelijke organisaties en inwoners van Nederland over de denkbeelden en wensen met betrekking tot bewegen en sport op school. Uit de resultaten blijkt dat de groepen die de samenleving vertegenwoordigen veel belang hechten aan de bijdrage die het leergebied kan leveren aan brede maatschappijrelevante doelen, zoals het stimuleren van een gezonde levensstijl, verleggen van persoonlijke grenzen, samenwerken en omgaan met waarden en normen. Binnen de vakwereld is de gangbare visie dat bewegen en sport een leergebied is net als andere vakken op school. De volgende vragen worden in deze publicatie beantwoord: hoe denkt de samenleving over bewegen & sport (b&s) op school; welk doel dient het leergebied b&s; waaruit moet het aanbod bestaan en wat wordt van de deskundige leraar verwacht? Hoe verhouden de denkbeelden uit de samenleving zich met de visies die in de vakwereld heersen over het belang en de taakstellingen van b&s op school?