Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Buitenschools leren
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Combinatiefunctie onderwijs en sport. Kans voor het onderwijs en de sport!

Appelman, M. (2011). Combinatiefunctie onderwijs en sport. Kans voor het onderwijs en de sport! Zeist: Jan Luiting Fonds.
ISBN

9789072335494

Dit boek is uitermate geschikt voor mensen die meer willen weten over de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur', zowel in de theorie als praktijk, maar niet de tijd hebben om alle rapporten en stukken hierover te lezen. Wat is een combinatiefunctionaris? En welke kansen biedt de functie nu eigenlijk voor de onderwijssector? Het boek gaat uitgebreid in op de aanleiding en het doel van de ‘Impuls’ en de stand van zaken ruim drie jaar na de start. Er wordt beschreven welke kansen combinatiefuncties bieden aan het onderwijs waarbij de vakleerkrachten bewegingsonderwijs centraal staan. Inspirerende voorbeelden uit verschillende soorten onderwijs worden gegeven, waarbij de inhoud van de functie, de taken, de wijze van aanstelling en de samenwerkingspartners worden beschreven. Het boek is voorzien van praktische bijlagen, met voorbeelden van aangepaste cao's, functieprofielen, beloningen en een stappenplan voor de invoering van combinatiefuncties. Daarnaast geven combinatiefunctionarissen vanuit de praktijk diverse tips.