Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Vakspecifiek thema
 • Freesport
 • Actieve leefstijl
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs
 • Motorisch leren
 • Zorgverbreding
 • Naschoolse sport
 • Planning in bewegingsonderwijs

Canon LO - 150 jaar lichamelijke opvoeding

Driel, G. van, Kornet, A.J., Stegeman, H., & Tilborg K. van. (2012). Canon LO - 150 jaar lichamelijke opvoeding. Zeist: KVLO.
Deze website is een rijke bron van informatie betreffende de geschiedenis van lichamelijke opvoeding als vak. Hij is interessant voor zowel onderwijsdeskundigen als onderzoekers en andere geïnteresseerden. In 92 vensters worden de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van het vakgebied beschreven. Het aantal vensters zal de komende jaren nog groeien. In de vensters worden historische gebeurtenissen vanaf 1862 (de oprichting van de KVLO, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding) beschreven en waar mogelijk de betekenis voor de huidige tijd. De vensters staan stuk voor stuk voor ijkpunten op die tijdslijn van 1862 tot nu: ze staan allemaal voor een belangrijke, bepalende gebeurtenis of ontwikkeling die zich op enig moment in die periode voordeed. In ieder venster wordt kort via tekst en illustraties geïnformeerd over die gebeurtenis en over daaraan gerelateerde zaken. Heel vaak is die gebeurtenis alleen maar de aanleiding, de ‘binnenkomer’, en gaat het venster als zodanig over de desbetreffende thematiek in brede zin. Zo gaat venster 1959 ‘Basisleerplan lichamelijke oefening voor het algemeen vormend onderwijs’ heel even over dat Basisleerplan maar verder vooral over daaropvolgende stappen in de landelijk gecoördineerde leerplanontwikkeling.