Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Dans
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

CU! Dance

Gelderse Sport Federatie, EDU-ART en KCG & het Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur. (2013). CU! Dance. Arnhem: Gelderse Sport Federatie. Geraadpleegd op 20 augustus 2013, van http://www.geldersesportfederatie.nl/onderwijs/voortgezetonderwijs/cu-dance
Deze bijzondere lesmethode is interessant voor schoolleiders, dansleraren en docenten bewegingsonderwijs. Het betreft een project dat tot doel heeft jongeren middels dans tot beweging te stimuleren. Op een aansprekende manier worden vmbo-brugklassers verleid tot een actieve leefstijl en activeren ze bovendien hun culturele loopbaan. Het project CU! Dance sluit aan bij de hedendaagse jongerencultuur. Dansstijlen als streetdance, breakdance en hiphop groeien in populariteit onder deze doelgroep. Lokale dansdocenten verzorgen onder schooltijd aansprekende danslessen. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een afsluitend optreden. Er zijn drie profielen van CU! Dance waaruit de dansaanbieder met de school een keuze kan maken die het beste aansluit bij de wensen en mogelijkheden. De dansactiviteiten worden zoveel mogelijk ingebed in het reguliere programma van de school. Gezamenlijk dragen de school en lokale dansaanbieder zorg voor een structurele doorstroom van dans op school naar dansen in de wijk of dansen op de locatie van de lokale dansaanbieder. De school en de lokale dansaanbieder werken structureel samen.