Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Freesport

Biketrial tijdens LO

Leraar24. (2011). Biketrial tijdens LO. [Video]. Zoetermeer: Leraar24. Geraadpleegd op 13 augustus 2013, van http://www.leraar24.nl/video/2808
Deze video is bestemd voor vakdocenten lichamelijke opvoeding, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Het laat zien hoe een les biketrial er in de praktijk uitziet. De leerlingen gaan op eigen speelse wijze in op de bewegingsuitdaging van de verschillende obstakels. In dit filmpje zien we een les biketrial op het Vlietland College, horen we van leerplanontwikkelaar Ger van Mossel wat er waardevol is aan biketrial en hoe je er het beste mee kunt beginnen en is de docent Frits Bosman aan het woord, die biketrial doet in zijn gymlessen. De voorbeeldles sluit aan bij de dvd Freebiking in het voortgezet onderwijs van SLO.